Nový předmět na Jaderce: Aplikace Data Science 01DAS

Letos se na KM FJFI ČVUT v Praze otevírá nový předmět Data Science 01DAS, ve kterém se posluchači seznámí se současnými nástroji pro použití statistiky a strojového učení v praxi. Jednotlivé lekce budou vedeny společně s několika odborníky s bohatými zkušenostmi z firemní sféry. Obsahem přednášek a především cvičení bude osvojení si kooperativních nástrojů a […]

Read More Nový předmět na Jaderce: Aplikace Data Science 01DAS
September 23, 2019

GAMS na Traffic and Granular Flow 2019

V červenci se členové GAMS týmu Pedestrian Dynamics (Marek, Pavel a František) zúčastnili mezinárodní chodecké konference Traffic and Granular Flow 2019. Prezentace aktuálního výzkumu naší skupiny zahrnovala přednášku o markovské aproximaci celulárního modelu a poster se studií na téma experimentální evakuace vlaku. Kromě oficiálních výstupů se také podařilo utužit vztahy s kolegy, především s německým, polským a japonským […]

Read More GAMS na Traffic and Granular Flow 2019
September 9, 2019

Konference SPMS 2019

Ve dnech 20. až 24. června 2019 proběhl jubilejní 10. ročník mezinárodní konference STOCHASTIC & PHYSICAL MONITORING SYSTEMS v Dobřichovicích u Prahy. Během konferenčního týdne dostali studenti doktorského, magisterského, ale i bakalářského studia možnost prezentovat výsledky své celoroční výzkumné práce před staršími i mladšími spolužáky a kapacitami z řad profesorů a docentů nejen naší alma mater, ale také Akademie věd […]

Read More Konference SPMS 2019
September 9, 2019