AMSM

Aplikované matematicko-stochastické metody

Přehled podstatných vylepšení studijních programů pro akademický rok 2024/25

(upravené programy AMSM – schváleno Senátem i VR FJFI pro 2024/25+)
 • 1. roč. Bc přesunuto do volitelných:
  Termika a molekulová fyzika 02TER Jizba, Zatloukal 2+2 z, zk 4
 • 2. roč. Bc přesunuto do (povinně) volitelných:
  Termodynamika a statistická fyzika 02TSFA Jex, Novotný J. 2+2 z, zk 4
 • 3. roč. Bc vyřazeno do volitelných:
  Funkcionální analýza 1 01FANA1 Šťovíček 2+2 z, zk 5
 • 4. roč NMgr přidáno do povinných (náhradou za 01BAPS):
  Strojové učení 2 01SU2 Šroubek,Vybíral 2+2 z, zk 4
 • 3.-5.roč. Bc-NMgr – další drobnější úpravy ve SP viz níže na této stránce…

 

Nová vylepšená rámcová pravidla pro PŘESTUP na AMSM 2024/25

(konečné rozhodnutí o konkrétní formě přestupu je v rukou pedagogického proděkana prof. M. Krbálka)
PŘESTUP po 1.roč.  PŘESTUP po 2.roč.     PŘESTUP po 3.roč. (Bc)

Aplikované matematicko-stochastické metody (AMSM) je studium akreditované na FJFI/Katedra matematiky a je určeno zejména pro studenty větve matematiky A a B, kteří chtějí pokračovat ve studiu aplikovaných matematických disciplín reflektující současné vývojové trendy (zpracování dat, strojové učení, AI) se současným přímým uplatněním v inženýrské praxi. Důraz je kladen zejména na předměty související s analýzou dat, statistickými metodami a strojovým učením, vedle kvalitního teoretického základu i na aplikaci matematických a strojových metod na reálných úlohách pomocí vhodného softwaru (Python, R, MATLAB, etc.). To je podstaným přínosem pro absolventy AMSM, na rozdíl od některých silně teoretických a jen zdánlivě aplikovaných oborů. Na výuce AMSM se podílejí také pracovníci významných ústavů Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky). Studenti mají možnost se začlenit do výzkumných týmů, grantů a projektů aplikovaného výzkumu (Doprava, Sociologie, Defektoskopie, Materiály, etc.). Aktuální studijní plány AMSM v Bílé knize FJFI.


Studijní program Aplikované matematicko-stochastické metody 2024/25

(upravené programy AMSM – schváleno Senátem i VR FJFI pro 24/25+)

Bakalářské studium

1. ročník

Předmět kód učitel zim. sem. let. sem. kr kr
Předměty povinné:
Matematická analýza 1 01MAN Strachota, Pelantová 4+4 z 4
Matematická analýza 1, zkouška 01MANZ Strachota, Pelantová – zk 4
Lineární algebra 1 01LAL Ambrož, Dvořáková 2+2 z 2
Lineární algebra 1, zkouška 01LALZ Ambrož, Dvořáková – zk 2
Mechanika 02MECH Břeň, Novotný P. 4+2 z 4
Mechanika, zkouška 02MECHZ Břeň – zk 2
Základy programování 18ZPRO Virius, Klinkovský 4 z 4
Přípravný týden 00PT FJFI 1 týden z 2
Matematická analýza 2 01MAN2 Pelantová, Pošta 4+4 z, zk 8
Lineární algebra 2 01LAL2 Dvořáková, Ambrož 2+2 z, zk 4
Elektřina a magnetismus 02ELMA Hrivnák, Chadzitaskos 4+2 z, zk 6
Výuka jazyků 04. KHVJ
Předměty volitelné:
Matematické minimum 1 00MAM1 Břeň 0+1 z 1
Matematické minimum 2 00MAM2 Pošta 0+1 z 1
Diskrétní matematika 1, 2 01DIM12 Masáková 2+0 z 2+0 z 2 2
Termika a molekulová fyzika 02TER Jizba, Zatloukal 2+2 z, zk 4
Dějiny fyziky 1 02DEF1 Jex 2+0 z 2
Dějiny fyziky 2 02DEF2 Jex, Myška 2+0 z 2
Fyzikální seminář 1 02FYS1 Svoboda 0+2 z 2
Programování v Pythonu 1 18PPY1 Klinkovský, Mojzeš 2 z 2
Tvorba elektronických dokumentů 14TED Materna 0+2 z 2
Úvod do UNIXu 12UNXAP Kuchařík 1+1 z 2
Obecná chemie 1, 2 15CH12 Čuba, Distler 2+1 z 2+1 z, zk 3 3
Úvod do inženýrství 17UING Frýbort, Haušild, Mušálek 2+1 kz 3
Základy algoritmizace 18ZALG Virius 2+2 z, zk 4
Konverzační seminář v angličtině 04AKS Vadillo 0+2 z 1

****************************************************************************************************************

2. ročník

Předmět kód učitel zim. sem. let. sem. kr kr
Předměty povinné:
Matematická analýza B 3, 4 01ANB34 Krbálek, Strachota 4+4 z, zk 2+4 z, zk 8 6
Numerické metody 1 12NME1 Váchal 2+2 z, zk 4
Úvod do pravděpodobnosti 1, 2 01UP12 Krbálek, Vybíral 1+1 z, zk 1+1 z, zk 3 3
Vlnění, optika a atomová fyzika 02VOAF Novotný P., Schmidt 4+2 z, zk 6
Teoretická fyzika 1(1) 02TEF1 Hrivnák, Novotný P. 2+2 z, zk 4
Seminář aplikované matematiky 01SAM Krbálek, Klika 0+2 z 2
Výuka jazyků  (2) 04.. KHVJ
Předměty povinně volitelné  (5):
Termodynamika a statistická fyzika 02TSFA Jex, Novotný J. 2+2 z, zk 4
Programování v MATLABu 18PMTL Kukal 0+4 kz 4
Programování v Pythonu 2, 3 18PPY23 Klinkovský, Pecinovský 2 z 2 z 2 2
Společenské vědy  (3)
Úvod do psychologie 00UPSY Hajíček 0+2 z 1
Úvod do práva 00UPRA Čech 0+2 z 1
Rétorika 00RET Kovářová 0+2 z 1
Etika vědy a techniky 00ETV Hajíček 0+2 z 1
Předměty volitelné:
Seminář současné matematiky 1 01SSM1 Tušek 0+2 z 2
Diskrétní matematika 3 01DIMA3 Dvořáková 2+0 zk 2
Neuronové sítě 1 18NES1 Petříčková 2+2 kz 5
Úvod do křivek a ploch 02UKP1 Hlavatý 1+1 z 2
Algebra a analýza v aplikacích 01TA Dvořáková 2+0 zk 2
Softwarový seminář 1, 2  (4) 01SOS12 Čulík 0+2 z 0+2 z 2 2
Úvod do vědeckého počítání 12UVP Šiňor 1+1 z 2
Programování v C++ 1, 2 18PRC12 Jarý, Virius 2+2 z 2+2 kz 4 4
Tělesná výchova 1, 2 TV-12 ČVUT – z – z 1 1
(1) Předmět 02TEF1 lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ.

(2) Zápis jazykových předmětů se provádí dle zvláštních pokynů.

(3) Student si povinně volí právě jeden z uvedených předmětů.

(4) Obsahuje výuku základů jazyka JAVA.

(5) Student je povinen z uvedené skupiny předmětů získat alespoň 4 kredity.

****************************************************************************************************************

3. ročník

Předmět kód učitel zim. sem. let. sem. kr kr
Předměty povinné:
Rovnice matematické fyziky  (1) 01RMAF Klika, Tušek 4+2 z, zk 7
Míra a pravděpodobnost 01MIP Hobza, Kůs 4+2 z, zk 6
Lineární programování 01LIP Volec 2+1 z, zk 3
Matematika částicových systémů 01CAS Krbálek 2+1 z, zk 3
Matematická statistika 01MAS Kůs 2+0 zk 3
Matematická statistika – cvičení 01MASC Hobza 0+2 z 2
Statistické metody a jejich aplikace 01STME Hobza 2+0 zk 2
Markovské procesy 01MAPR Vybíral 2+2 z, zk 4
ÚVOD DO STROJOVÉHO UČENÍ 01USU Flusser, Franc 2+2 z, zk 4
Seminář k bakalářské práci 01BASE Strachota 0+2 z 1
Bakalářská práce 1, 2 01BPAM12 Strachota 0+5 z 0+10 z 5 10
Výuka jazyků  (2) 04… KHVJ
Předměty volitelné:
Numerické metody 2 01NME2 Beneš 2+0 kz 2
Julia pro optimalizaci a učení BOB36JUL Adam, Mácha 1+3 kz 4
Vědecké programování v Pythonu 12PYTH Váchal 0+2 z 2
Principy statistického rozhodování 01PSR Kůs 2+0 zk 2
Neuronové sítě 2 18NES2 Petříčková 2+2 kz 5
Počítačová grafika 1, 2 01PGR12 Strachota 1+1 z, zk 1+1 z, zk 2 2
Funkce komplexní proměnné 01FKO Šťovíček 2+1 z, zk 3
Publikační systém LaTeX 01PSL Ambrož 0+2 z 2
Dějiny matematiky (3) 01DEM Dvořáková 0+2 z 1
Funkcionální analýza 1 01FANA1 Šťovíček 2+2 z, zk 5
Tělesná výchova 3, 4 TV-34 ČVUT – z – z 1 1
(1) Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.
(2) Zápis jazykových předmětů se provádí dle zvláštních pokynů.
(3) Předmět běží pouze jedenkrát za 2 roky.

****************************************************************************************************************

Státnicové předměty:

Pro studijní program AMSM je předmětem obecného základu studijního programu:

      Matematická analýza                                        01MA1-01MAB4, 01LA1-01LA2, 01MCS

a předmětem odborného zaměření studijního programu s možností výběru:

      Pravděpodobnost a matematická statistika       01UP12, 01MIP, 01MAS, 01MASC

****************************************************************************************************************

Navazující magisterský studijní program

1. ročník

Předmět kód učitel zim. sem. let. sem. kr kr
Předměty povinné:
Teorie informace 01TIN Hobza 2+0 zk 2
Teorie náhodných procesů 01NAH Vybíral 3+0 zk 3
STROJOVÉ UČENÍ 2 01SU2 Šroubek,Vybíral 2+2 z, zk 4
Regresní analýza dat 01RAD Franc, Hobza 2+2 z, zk 5
Výzkumný úkol 1, 2 01VUAM12 Burdík, Krbálek 0+6 z 0+8 kz 6 8
Matematické modelování dopravy 01MMD Krbálek 2+2 z, zk 5
Zobecněné lineární modely a aplikace 01ZLMA Franc, Hobza 2+2 z, zk 5
Spolehlivost systémů a klinické experimenty 01SKE Kůs 2+0 kz 3
Předměty povinně volitelné  (1)
Sociální systémy a simulace 01SSI Krbálek 2+1 kz 4
Bayesovské principy ve statistice 01BAPS Kůs 3+0 zk 3
Modelování extrém. událostí 01MEU Kůs 2+0 zk 3
Digitální zpracování obrazu 01DIZO Flusser, Zitová 2+2 zk 4
Dynamické rozhodování 1 01DYNR1 Guy, Kárný 2+1 z,zk 3
Předměty volitelné:
Hierarchické bayes. modely 01HBM Šmídl 2+0 kz 2
Teorie her(3) 01TEH Volec 2+0 zk 2
Seminář z dynamického rozhodování 01DROS Guy, Kárný 2+0 z 2
Studentský matematický seminář 1,2 01SMS12 Klika, Volec, Vybíral 0+2 z 0+2 z 2 2
Problémový seminář matematické analýzy 1 01PSM1 Tušek 0+2 z 2
Analýza a zpracování diagnostických signálů 01ZASIG Kober 3+0 zk 3
Komprimované snímání(2) 01KOS Vybíral 2+0 zk 2
Teorie finančních trhů 18TFT Tran 2+2 kz 4
Zpracování dat z finančních trhů 18ZDFT Tran 2+2 kz 4
Metoda Monte Carlo 18MEMC Virius, Gašpar 2+2 z, zk 4
Neuronové sítě a aplikace 01NEUR1 Hakl, Holeňa 2+0 zk 2
Teorie grafů 01TG Volec,Pelantová 4+0 zk 5
Matematické techniky v biologii a medicíně 01MBM Klika 2+1 z, zk 3
Pravděpodobnostní modely umělé inteligence 01UMIN Vejnarová 2+0 kz 2
Aplikace MATLABu 18AMTL Kukal 2+2 kz 4
Studentská vědec. konference 01SVK Mikyška 5 dní z 1
(1) Studenti si volí alespoň dva předměty z této skupiny a musí mezi nimi být alespoň jeden z dvojice 01SSI a 01MEU.
(2) Předmět je rozvrhován s dvouletou frekvencí
(3) Předmět je rozvrhován s dvouletou frekvencí

****************************************************************************************************************

2. ročník

Předmět kód učitel zim. sem. let. sem. kr kr
Předměty povinné:
Teorie náhodných matic 01TNM Vybíral 2+0 zk 2
Návrh experimentů 01NAEX Franc, Hobza 2+1 z, zk 3
Diplomová práce 1, 2 01DPAM12 Burdík 0+10 z 0+20 z 10 20
Heuristické algoritmy 18HA Kukal 2+2 zk 4
Předdiplomní seminář 01DISE Burdík 0+2 z 1
Povinně volitelné předměty  (1)
Aplikovaná Data Science 01ADS Franc 1+2 kz 4
Pokročilé a robustní regresní modely 01PRR Hobza, Víšek 2+0 zk 2
Finanční a pojistná matematika 01FIMA Hora 2+0 zk 2
Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu 01SFTO Flusser 2+0 zk 2
Předměty volitelné:
Stochastické diferenciální rovnice 01SDR Beneš 2+0 zk 2
Dynamické rozhodování 2 01DRO2 Guy, Kárný 2+0 zk 2
Aplikovaná analýza dat 18AAD Kukal, Šimánek, Hubínek 1+1 z 3
Bussiness Intelligence 18BI Kukal, Mojzeš 1+1 kz 2
Nelineární optimalizace 01NELO Fučík 3+0 zk 4
Teoretické základy neuronových sítí 01NEUR2 Hakl, Holeňa 2+0 zk 3
Aplikace SQL 18SQL Kukal, Majerová 0+2 z 2
Matematické modelování nelineárních systémů 01MMNS Beneš 1+1 zk 3
Internet a klasifikační metody 01IKLM Holeňa 2+0 z, zk 2
Startupový projekt 01SUP Rubeš 2+0 kz 2
(1) Student si volí povinně alespoň dva předměty z této skupiny.

****************************************************************************************************************

Státnicové předměty:

Pro studijní program AMSM je předmětem obecného základu studijního programu:

         Metody regresní analýzy                                       01RAD, 01ZLMA

a předmětem odborného zaměření studijního programu s možností výběru:

          Teorie informace a náhodné procesy                 01TIN, 01NAH

          Strojové učení                                                        01SU2, 01ZPO, 01NAEX

Specializace AMSM:

           Spolehlivost a extrémní události                        01SKE, 01MEX

           Matematické modely pro dopravní proudění    01MMD, 01SSI

****************************************************************************************************************