Konference SPMS 2019

Ve dnech 20. až 24. června 2019 proběhl jubilejní 10. ročník mezinárodní konference STOCHASTIC & PHYSICAL MONITORING SYSTEMS v Dobřichovicích u Prahy. Během konferenčního týdne dostali studenti doktorského, magisterského, ale i bakalářského studia možnost prezentovat výsledky své celoroční výzkumné práce před staršími i mladšími spolužáky a kapacitami z řad profesorů a docentů nejen naší alma mater, ale také Akademie věd České republiky a AGH Krakov. Vedle formální stránky této akce měli účastníci možnost neformálních diskuzí a debat během výletu na vodu či hrad Křivoklát. Do konce září pak mají všichni zúčastnění možnost zaslat do konferenčního sborníku článek ke svému příspěvku.

Moc děkujeme všem zúčastněným za jejich příspěvky a mnoho plodných diskuzí, za příjemnou společnost na výletě i při večerním zpívání s kytarou, a již teď se těšíme na příští ročník!

September 9, 2019