Konference SPMS 2018

Ve dnech 18. až 22. června 2018 proběhl již 9. ročník mezinárodní konference STOCHASTIC & PHYSICAL MONITORING SYSTEMS v Dobřichovicích u Prahy. Během konferenčního týdne dostali studenti doktorského, magisterského, ale i bakalářského studia možnost prezentovat výsledky své celoroční výzkumné práce před staršími i mladšími spolužáky a kapacitami z řad profesorů a docentů nejen naší alma mater, ale také Akademie věd České republiky. Vedle formální stránky této akce měli účastníci možnost neformálních diskuzí a debat během výletu do Koněpruských jeskynní.

Moc děkujeme všem zúčastněným za mnoho kvalitních konferenčních příspěvků a plodných diskuzí, za příjemnou společnost na výletě i při večerním zpívání s kytarou, a již teď se těšíme na příští ročník!

June 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *