Evakuace City Elephant s UCEEB FSv ČVUT v Praze

Ve středu 13. června se náš tým podílel na dalším chodeckém experimentu, tentokrát jsme ve spolupráci s UCEEB FSv ČVUT v Praze evakuovali vlak. Dvoupatrovou jednotku City Elephant jsme vybavili patnácti kamerami a přibližně sedmdesát dobrovolníků jsme nechali celé dopoledne vystupovat a znovu nastupovat.
Cílem experimentu bylo vyhodnotit vliv šířky hlavních dveří, typu východu a heterogenity davu na evakuační čas. Z naměřených časů průchodů tak bude sestaven lineární model s kategorickými faktory, jejichž vliv budeme odhadovat. Pozdější analýzy se zaměří na mikroskopický popis, pokročilou statistiku časových odstupů a efekty synchronizace.
Na podzim nás čeká další podobný experiment, a to evakuace dopravního letadla, tentokrát ve spolupráci s FTVS UK. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit, ať už jako servisní tým, nebo jako účastnící experimentu. Více informací bude v čas na webu a nástěnkách.
June 21, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *