AMSM

Aplikované matematicko-stochastické metody

Aplikované matematicko-stochastické metody (AMSM) je jedním ze 3 oborů studijního programu „Aplikace přírodních věd” akreditovaném na FJFI, který garantuje Katedra matematiky a má přímou návaznost na odpovídající bakalářská zaměření.

Studium je určeno zejména pro ty studenty větve matematiky A a B, kteří chtějí pokračovat ve studiu matematických disciplín reflektujících současné vědecké trendy, ale přitom majících přímé uplatnění v praxi.

Důraz je kladen zejména na předměty související s analýzou dat, statistickými metodami a strojovým učením. Většina profilových předmětů klade důraz vedle teoretického základu především na aplikaci vyučovaných metod, které si student vyzkouší na reálných úlohách pomocí softwaru používaného jak v akademické tak především v komerční sféře (Python, R, MATLAB).

Hlavním přínosem pro profil absolventů je získání jak kvalitního teoretického základu v matematicko-statistických disciplínách reflektujících nejnovější vědecké poznatky v oblasti zpracování data, tak praktických zkušeností ve vybraných oblastech aplikovaného výzkumu.

Na výuce se podílejí zejména pracovníci Katedry matematiky FJFI, ale v nemalé míře také pracovníci významných ústavů Akademie věd ČR (Ústav informatiky, Ústav teorie informace a automatizace, Ústav termomechaniky). Studenti mají možnost se začlenit do v mezinárodním měřítku ceněných výzkumných týmů, které získaly řadu grantů a ocenění.

Vzhledem k připravované nové akreditaci od roku 2020 uvádíme na těchto stránkách již nové studijní plány jak pro bakalářské tak pro magisterské studium v programu Aplikované matematicko-stochastické metody. Aktuální studijní plány AMSM, podle kterých bude výuka probíhat ještě v akademickém roce 2019-2020 naleznete zde.

 

Studijní program Aplikované matematicko-stochastické metody

Ke stažení ve formátu pdf zde.

Bakalářské studium

 

1. ročník

Předmět kód učitel zim. sem. let. sem. kr kr
Předměty povinné:
Matematická analýza 1 01MA1 Pošta, Pelantová 4+4 z, zk 8
Lineární algebra 1  01LA1 Dvořáková, Ambrož 2+2 z, zk 4
Matematická analýza 2 01MA2 Pelantová, Pošta 4+4 z, zk 8
Lineární algebra 2 01LA2 Ambrož, Dvořáková 2+2 z, zk 4
Mechanika 02MECH Břeň, 4+2 z, zk 6
Elektřina a magnetismus 02ELMA Chadzitaskos 4+2 z, zk 6
Termika a molekulová fyzika 02TER Jizba 2+2 z, zk 4
Základy programování 18ZPRO Virius, Jarý 4 z 4
Přípravný týden 00PT FJFI 1 týden 2
Výuka jazyků 04 KJ
Předměty volitelné:
Diskrétní matematika 1, 2 01DIM12 Masáková 2+0 z 2+0 z 2 2
Praktická informatika pro inženýry 12PIN1 Liska 1+1 z 2
Základy algoritmizace 18ZALG Virius 2+2 z, zk 4

 

2. ročník

Předmět kód učitel zim. sem. let. sem. kr kr
Předměty povinné:
Matematická analýza B 3, 4 01ANB34 Krbálek 4+4 z, zk 2+4 z, zk 8 6
Numerické metody 1 12NME1 Limpouch 2+2 z, zk 4
Vlnění, optika a atomová fyzika 02VOAF Schmidt 4+2 z, zk 6
Termodynamika a statistická fyzika 02TSFA Jex, Novotný J. 2+2 z, zk 4
Analytická mechanika 02ANM Novotný P, Hrivnák 2+2 z, zk 4
Úvod do pravděpodobnosti 1,2 01UP12 Vybíral, Krbálek 1+1 z, zk 1+1 z, zk 3 3
Výuka jazyků 04.. KJ
Společenské vědy
Úvod do práva 00UPRA Čech 0+2 z 1
Úvod do psychologie 00UPSY Hajíček 0+2 z 1
Rétorika 00RET Kovářová 0+2 z 1
Etika vědy a techniky 00ETV Hajíček 0+2 z 1
Předměty volitelné:
Seminář současné matematiky 1, 2 01SSM12 Pelantová 0+2 z 0+2 z 2 2
Seminář matematické analýzy 01SMB12 Krbálek 0+2 z 0+2 z 2 2
Diskrétní matematika 3 01DIM3 Masáková 2+0 z 2
Softwarový seminář 1, 2 01SOS12 Čulík 0+2 z 0+2 z 2 2
Programování v C++ 1, 2 18PRC12 Virius 2+2 z 2+2 kz 4 4
Základy algoritmizace 18ZALG Virius 2+2 z, zk 4
Tělesná výchova 1, 2 00TV12 ČVUT – z – z 1 1

3. ročník

Předmět kód učitel zim. sem. let. sem. kr kr
Předměty povinné:
Rovnice matematické fyziky 01RMF Klika, Tušek 4+2 z, zk 6
Míra a pravděpodobnost 01MIP Kůs, Hobza 4+2 z, zk 6
Matematická statistika 01MAS Kůs 2+0 zk 3
Matematická statistika – cvičení 01MASC Hobza 0+2 z 2
Funkcionální analýza 1 01FAN1 Šťovíček 2+2 z, zk 4
Matematika částicových systémů 01CAS Krbálek 2+1 z, zk 3
Statistické metody a jejich aplikace 01SME Hobza 2+0 kz 2
Markovské procesy 01MAPR Vybíral 2+2 z, zk 4
Úvod do strojového učení 01USU Flusser, Franc 2+2 z, zk 4
Programování v MATLABu 18MPT Kukal, Tran 0+4 kz 4
Seminář k bakalářské práci 01BSEM Krbálek 0+2 z 1
Bakalářská práce 1, 2 01BPAM12 Krbálek 0+5 z 0+10 z 5 10
Výuka jazyků 04… KJ
Předměty volitelné:
Statistická teorie rozhodování 01STR Kůs 2+0 zk 2
Počítačová grafika 1, 2 01POGR12 Strachota 0+2 z 0+2 z 2 2
Publikační systém LaTeX 01PSL Ambrož 0+2 z 2
Vědecké programování v Pythonu 12PYTH Urban 0+2 z 2 0

 

Státnicové předměty:

Pro studijní program AMSM je předmětem obecného základu studijního programu:

     Matematická analýza                                           01MA1-01MAB4, 01LA1-01LA2, 01MCS

a předmětem odborného zaměření studijního programu s možností výběru:

     Pravděpodobnost a matematická statistika       01UP12, 01MIP, 01MAS, 01MASC

 

Magisterské studium

 

1. ročník

Předmět kód učitel zim. sem. let. sem. kr kr
Předměty povinné:
Teorie informace 01TIN Hobza 2+0 zk 2
Matematické modelování dopravy 01MMD Krbálek 2+2 z, zk 5
Teorie náhodných procesů 01NAH Vybíral 3+0 zk 3
Zobecněné lineární modely a aplikace 01ZLMA Hobza 2+2 z, zk 5
Spolehlivost systémů a klinické experimenty 01SKE Kůs 2+0 kz 3
Bayesovské principy ve statistice 01BAPS Kůs 3+0 zk 3
Regresní analýza dat 01RAD Hobza, Franc 2+2 z, zk 5
Výzkumný úkol 1, 2 01VUAM12 Krbálek 0+6 z 0+8 kz 6 8
Předměty povinně volitelné  (1)
Modelování extrémních událostí 01MEX Kůs 2+0 zk 3
Sociální systémy a jejich simulace 01SSI Krbálek 2+1 kz 4
Digitální zpracování obrazu 01DIGIZ Flusser, Zitová 2+2 zk 4
Strojové učení 2 01SU2 Vybíral, Šroubek 2+2 z, zk 4
Předměty volitelné:
Hierarchické bayesovské modely 01HBM Šmídl 2+0 kz 2
Analýza a zpracování diagnostických signálů 01ZASIG Převorovský 3+0 zk 3
Práce s daty v R 01PR Franc 0+2 z 2
Dynamické rozhodování 1 01DRO1 Guy, Kárný 2+0 zk 2
Seminář z dynamického rozhodování 01DROS Guy, Kárný 2+0 z 2
Neuronové sítě a jejich aplikace 01NEUR1 Hakl, Holeňa 2+0 zk 2
Matematické techniky v biologii a medicíně 01MBI Klika 2+1 kz 3
Základy teorie grafů 01ZTG Ambrož 4+0 zk 4
Pokročilá algoritmizace 01PALG Oberhuber 2 kz 2 0
Dekompozice databázových systémů 18DATS Kukal 2+2 kz 4
Pravděpodobnostní modely umělé inteligence 01UMIN Vejnarová 2+0 kz 2
Aplikace MATLABu 18AMTL Kukal 2+2 kz 4
Studentská vědecká konference 01SVK Mikyška 5 dní 1

(1)  Student si volí povinně alespoň dva předměty z této skupiny.

 

2. ročník

Předmět kód učitel zim. sem. let. sem. kr kr
Předměty povinné:
Teorie náhodných matic 01TNM Vybíral 2+0 zk 2
Návrh experimentů 01NAEX Franc, Hobza 2+1 z, zk 3
Heuristické algoritmy 18HEUR Kukal 2+2 kz 4
Předdiplomní seminář 01DSEMI Krbálek 0+2 z 1
Diplomová práce 1, 2 01DPAM12 Krbálek 0+10 z 0+20 z 10 20
Povinně volitelné předměty  (1)
Data Science 01DAS Franc 1+2 kz 3
Pokročilé a robustní regresní modely 01PRR Hobza, Víšek 2+0 zk 2
Finanční a pojistná matematika 01FIMA Hora 2+0 zk 2
Speciální funkce a transfor. ve zpracování obrazu 01SFTO Flusser 2+0 zk 2
Povinně volitelné
Management, komunikace a inovace 01MKI Rubeš 0+1 z
Matematická logika 01MAL Cintula 2+1 z,zk 3
Aplikace SQL 18SQL Kukal 0+2 z 2
Heuristické algoritmy 18HEUR Kukal 2+2 kz 4
Dynamické rozhodování 2 01DRO2 Guy, Kárný 2+0 zk 2
Teoretické základy neuronových sítí 01NEUR2 Hakl, Holeňa 2+0 zk 2

(1)  Student si volí povinně alespoň dva předměty z této skupiny.

Státnicové předměty:

Pro studijní program AMSM je předmětem obecného základu studijního programu:

         Metody regresní analýzy                                       01RAD, 01ZLMA

a předmětem odborného zaměření studijního programu s možností výběru:

           Teorie informace a náhodné procesy                 01TIN, 01NAH

          Strojové učení                                                        01SU2, 01ZPO, 01NAEX

Specializace AMSM:

            Spolehlivost a extrémní události                        01SKE, 01MEX

            Matematické modely pro dopravní proudění    01MMD, 01SSI