• Modelování dopravního proudu
  Modelování dopravního proudu

  vedoucí doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

 • Teorie chaosu v agentních systémech
  Teorie chaosu v agentních systémech
  vedoucí Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.
 • Statistické metody v defektoskopii
  Statistické metody v defektoskopii
  vedoucí Ing. Václav Kůs, Ph.D.

Vítejte na stránkách skupiny aplikované matematiky a stochastiky GAMS

Výzkumná skupina GAMS při katedře matematiky FJFI se zabývá studiem fyzikálních, biologických a sociálních systémů metodami matematické statistiky, matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti. Jedná se především o statistickou analýzu dat (pocházejících z dopravního monitoringu, materiálové detekce, sociálního monitoringu a podobně), formulaci teoretických transportních modelů a hledání příslušných analytických řešení, matematické metody v defektoskopii, pravděpodobnostní odhady z malých sociálních oblastí, studium tzv. Φ-divergencí, matematické modely pro pohyb chodců, modely paniky a podobně.

Více informací o skupině GAMS.


Zajímavé trimestrální programy ve Francii

Hausdorff Research Institute v Bonnu nabízí tématické trimestrální programy, které by mohly být zajímavé zvláště pro doktorady. Letos je to mimojiné i o zpracování signálů. Po uznání přhlášky by měla být hrazena část nákladů.

Citace v knize Tenrence Taa

V knize „Komplexität und Universalität (Die weltweit besten mathematischen Artikel im 21. Jahrhundert)“ slavného matematika Terence Taa, která sumarizuje nejproslulejší výsledky teorie komplexních systémů 21. století cituje autor také výsledky členů skupiny GAMS. Konkrétně se jedná o propojení teorie náhodných matic se sociofyzikálními systémy. Terence Tao diskutuje zejména články autorů Milana Krbálka a Petra Šeby „Statistical properties of the city transport in Cuernavaca (Mexico) and random matrix ensembles“ a „Headway statistics of public transport in Mexican cities“ publikované v J. Phys. A: Math. Gen. v letech 2000 a 2003.