Multidisciplinární výzkum pohybu chodců

Photo- experiment illustration

Cílem této skupiny je analyzovat a modelovat pohyb skupiny chodců. Činnost je možné rozdělit do dvou kategorií: matematické modelování a experimentální analýza.

V rámci modelování jsou testovány vlastnosti a možnosti aplikace různých přístupů, od analyticky řešitelných matematických modelů, přes aproximativní modely na fyzikální bázi, po numericky řešené modely agentních systémů s umělou inteligencí.

Experimentální analýza zahrnuje realizaci experimentů typu průchod skupiny lidí místností, opuštění místnosti, model jednoduché křižovatky a další. Vyhodnocování experimentů začíná u automatického zpracování videozáznamů, na které navazuje extrakce monitorovaných veličin a statistická analýza. Výstup z experimentální analýzy pomáhá odhalit základní aspekty pohybu chodců a zároveň je využíván ke kalibraci a verifikaci modelů.

Členové:

Marek Bukáček (Numerical simulation of crowd behavior by CA models, Experimental analysis of room evacuation, image processing)

Pavel Hrabák (Mathematical analysis of Totally Asymmetric Simple Exclusion Process in both 1D and 2D)

Studenti:

Lenka Ščepánková (Numerical analysis of TASEP model)

Matěj Kotrba (Evaluation of experimental studies)

Významné výstupy:

Hrabák, P. - Bukáček, M. - Krbálek, M.: Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction: Comparison with Experimental Study. Journal of Cellular Automata, vol. 8, no. 5-6, pp 383-393. (2013)

Bukáček, M. - Hrabák, P. - Krbálek, M.: Experimental Study of Phase Transition in Pedestrian Flow. In: Pedestrian and Evacuation Dynamics 2014, Transportition Research Procedia 2, pp 103-113. (2014) [arXiv:1408.6107]

Bukáček, M. - Hrabák, P. - Krbálek, M.: Experimental Analysis of Two-Dimensional Pedestrian Flow in front of the Bottleneck. In: Trafic and Granular Flow 2013. Heidelberg: Springer, IN PRINT. [arXiv:1408.6107]

Bukáček, M. - Hrabák, P.: Case Study of Phase Transition in Cellular Models of Pedestrian Flow. In: ACRI 2014, LNCS 8751, pp 508-517. (2014)

Bukáček, M. - Hrabák, P. - Krbálek, M.: Cellular model of pedestrian dynamics with adaptive time span. In: Parallel Processing and Applied Mathematics, LNCS 8385, pp 669-678. (2014)

Hrabák, P. - Bukáček, M. - Krbálek, M. (2012) Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction. In: ACRI 2012 Proceedings, LNCS 7495, pp 795-806. (2012)