Granty

 1. (Krbálek M.) Spoluřešitel 1051432D000 RPMT 2014
  Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů (řešitel Strachota P.)
  2014-2015
 2. (Kůs V.) Řešitel SGS12/197/OHK4/3T/14
  Stochastické zpracování dat a modelování vybraných monitorovacích systémů
  2012-2014
 3. (Kůs V.) Řešitel LG12020
  FNAL Analysis: Využití pokročilé statistické analýzy a nestatistických separačních metod pro detekování fyzikálních procesů v datech snímaných urychlovači elementárních částic
  2012-2014
 4. (Franc J.) Člen řešitelského týmu GA13-01930S
  Robustní procedury pro nestandardní situace, jejich diagnostika a implementace (řešitel Víšek J. Á.)
  2013-2016

 5. (Krbálek M.) Spoluřešitel ADVASOFT
  Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství
  2011-2013
 6. (Hradilová J.) Řešitelka Pilotní projekt ÚT AV ČR č. 904150
  Měření elasticity lidské kožní tkáně pomocí ultrazvuku
  2013
 7. (Dvořáková Z.) Členka řešitelského týmu MPO ČR projekt č. FR-TI3/755
  Modernizace diagnostiky pohonné jednotky vrtulníku
  , (řešitel Převorovský Z.),
  2011-2013
 8. (Hradilová J.) Členka řešitelského týmu Pilotní projekt ÚT AV ČR č. 906167
  Ultrazvuková a optická diagnostika změn viskoelastických vlastností mechanicky namáhané kožní tkáně vystavené environmentálním vlivům
  , (řešitel Krofta J.),
  2012
 9. (Dvořáková Z., Hradilová J.) Čl. řešitelského týmu GAČR projekt č. GAP104/10/1430
  Nelineární ultrazvuková defektoskopie stavebních prvků a konstrukcí
  , (řešitel Převorovský Z.),
  2010-2012
 10. (Hobza T., Kůs V.) Členové řešitelského týmu GAČR P202/10/0618
  Bregmanovy vzdálenosti, divergence a optimální algoritmy pro hledání informací, rozhodování a učení / Bregman distances, divergences and optimal algorithms for information retrieval, decisions and learning
  , (řešitel Vajda I., Matúš F., ÚTIA AV ČR),
  2010-2012
 11. (Hobza T.) Člen řešitelského týmu Španělský grant MTM2009-06997
  Fitting marginal models for longitudinal data
  , (řešitel María del Carmen Pardo, UCM, Spain),
  2010-2012
 12. (Kůs V.) Řešitel SGS10/209/OHK4/2T/14
  Stochastické modelování a zpracování signálů vybraných monitorovacích systémů / Stochastic Modelling and Signal Processing in Monitoring Systems
  , Specifický výzkum MŠMT, ČVUT
  2010-2011
 13. (Dvořáková Z., Hradilová J.) Čl. řešitelského týmu MPO ČR projekt č. FR-TI1/274
  Zhodnocení SHM metod a jejich integrace do údržbového systému letadla
  , (řešitel Převorovský Z.),
  2009-2012
 14. (Dvořáková Z.) Členka řešitelského týmu MPO ČR projekt č. FR-TI1/198
  Automatizovaná diagnostika extrémně zatížených stavebních konstrukcí
  , (řešitel Převorovský Z.),
  2009-2012
 15. (Franc J.) Člen řešitelského týmu GA402/09/0557
  Robustifikace vybraných ekonometrických metod
  , (řešitel Víšek J. Á.),
  2009-2011
 16. (Kůs V.) Spoluřešitel FRVŠ 2582/2009, okruh A/a
  Praktikum akustické diagnostiky a materiálových simulací
  , (řešitel Vratislav S., KIPL FJFI)
  2009
 17. (Kůs V.) Spolupříjemce IMPULS MPO ČR FI-IM3/136 (programový projekt)
  Výzkum nových metod měření a vyhodnocení signálů akustické emise (AE)..... / Research of New Methods of Acoustic Emission (AE) Signal Measuring and Evaluation, and Development.... Fully Continuous Sampling of the AE Signal and Its Real-Time Data Processing
  , (řeš. Ing.Koula, Dakel s.r.o.),
  2006-2008
 18. (Kůs V.) Člen řešitelského týmu GAČR č. 201/02/1391
  Asymptotické vlastnosti informace obsažené v kvantovaných pozorováních
  , (řešitel Vajda I., ÚTIA AVČR),
  2002-2004
 19. (Kůs V.) Spoluřešitel GAČR 102/99/1564
  Adaptivní systémy a teorie řízení
  , (řešitel Kárný M., ÚTIA AV ČR),
  1999-2001
 20. (Kůs V.) Řešitel FRVŠ 596/2000
  Spolupráce s UMH Elche, Španělsko / Co-operation with Miguel Hernandez University, Spain,
  2000