Statistické metody v defektoskopii

Defektoskopie ilustrace

V rámci naší podskupiny se zabýváme aplikací statistických metod v oboru nedestruktivního testování materiálů a to především v oblasti testovaní pomocí metody akustické emise (AE). Akustická emise patří v současně době k jedné z nejpoužívanějších metod v defektoskopii vzhledem ke skutečnosti, že je schopná odhalit defekt v materiálu již v jeho raných stádiích či dříve než vznikne, a proto lze předejít destrukci materiálu či jiným haváriím. Naše podskupina se konkrétně zabývá detekcí příchodů signálů akustické emise ve velkém množství šumu, dále pak lokalizací zdrojů akustické emise pomocí geodetických křivek a v neposlední řadě se zabýváme klasifikací zdrojů akustické emise pomocí metod shlukové analýzy.

V rámci oblasti defektoskopie se rovněž zabýváme nedávno vyvinutou metodou časové reverzace a zkoumáme její aplikaci v oblasti akustické emise. Tato metoda je velmi úspěšná metoda v nejrůznějších oblastech vědy (nejen v defektoskopii, ale rovněž v medicínských aplikacích, oceánografii, kryptografii, apod.). Metoda je založena na časové reciprocitě vlnové rovnice. V oblasti defektoskopie je metoda využívána především k lokalizaci defektu v materiálu. Dále pak zkoumáme její aplikaci v oblasti klasifikace signálů a to především pomocí časově reverzní dekonvoluce signálů akustické emise. V této oblasti úzce spolupracujeme s Ústavem termomechaniky Akademie věd.

Vedoucí skupiny: Ing. Václav Kůs, PhD.

Studenti:

Ing. Zuzana Dvořáková (Klasifikace signálů akustické emise a dekonvoluce pomocí techniky časové reverzace (aplikace v průmyslu a medicíně))

Bc. Jan Máca (Adaptivní metoda detekce signálů akustické emise s následnou lokalizací zdrojů AE)

Bc. Jana Papoušková (Nové třídy statistických distribucí v Preisach-Mayergoyzově prostoru hysteronů)

Colette Kožená (Identifikace statistických distribucí v Preisach-Mayergoyzově prostoru hysteronů)

Spolupracující Studenti:

Ing. Michal Záveský (Divergenční metody ve stochastické separaci signálu akustické emise a v detekci elementárních částic na D0-Fermilab)

Ing. Jana Hradilová (Ultrazvukové vyšetřování mechanických vlastností měkkých tkání)

Bc. Michaela Sluková (Statistická analýza a klasifikace dat pomocí metod založených na phi-divergencích

Spolupráce:

Ing. Zdeněk Převorovský, CSc., Ing. Milan Chlada, PhD. (Ústav termomechaniky Akademie věd ČR) – spolupráce v oblasti akustické emise, časově reverzní metody, nelineární elastická vlnová spektrografie, testování materiálů
Dr. Serge Dos Santos (INSA Centre Val de Loire Blois, France) – spolupráce v oblasti klasifikace nelinearit v materiálech, aplikace časově reverzní metody, výzkum v oblasti hystereze

Významné výstupy:

Farová Z., Kůs V., Dos Santos S., Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials, Proceedings of Forum Acusticum 2011, ISBN 978-84-694-1520-7, 2011

Převorovský Z., Krofta J., Chlada M., Farová Z., Kůs V., Progressive Approaches to Localization and Identification of AE Sources, Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing and 7th International Conference on Acoustic Emission, ISBN 978-84-615-9941-7, 2012

V. Kůs - M. Záveský - Z. Převorovský: Acoustic Emission Defects Localized by Means of Geodetic Iterative Procedure - Algorithms, Tests, AE Experiment, Proceedings of 30th EWGAE and 7th ICAE, pp. 536-547, Granada 2012.

Papoušková, J. - Kůs, V. - Dos Santos, S.: Preisach-Mayergoyz space model density identification for nonlinear physical systems: L-2 and D-divergence minimization methods. POMA [online], Acoustical Society of America, Melville, NY. 2012, vol. 16, no.10, p.1-11. ISSN 1939-800X.

Kůs, V. - Tláskal, J. - Farová, Z. - Dos Santos, S.: Signal Detection, Separation & Classification under Random Noise Background. In BEC 2012 - Proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn: Tallinn Technical University, 2012, p. 287-290. ISBN 978-1-4673-2772-5.