• Modelování dopravního proudu
  Modelování dopravního proudu

  vedoucí doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

 • Statistické metody v defektoskopii
  Statistické metody v defektoskopii
  vedoucí Ing. Václav Kůs, Ph.D.
 • Teorie chaosu v agentních systémech
  Teorie chaosu v agentních systémech
  vedoucí Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.

Vítejte na stránkách skupiny aplikované matematiky a stochastiky GAMS

Výzkumná skupina GAMS při katedře matematiky FJFI se zabývá studiem fyzikálních, biologických a sociálních systémů metodami matematické statistiky, matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti. Jedná se především o statistickou analýzu dat (pocházejících z dopravního monitoringu, materiálové detekce, sociálního monitoringu a podobně), formulaci teoretických transportních modelů a hledání příslušných analytických řešení, matematické metody v defektoskopii, pravděpodobnostní odhady z malých sociálních oblastí, studium tzv. Φ-divergencí, matematické modely pro pohyb chodců, modely paniky a podobně.

Více informací o skupině GAMS.


Článek v recenzním řízení do Journal of Physics A

18.11.2014 byl podán článek "Hrabak, P; Krbalek, M, Time-headway distribution for totally asymmetric exclusion process with various updates" k recenznímu řízení pro publikaci v časopise Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical.